Forskning i objektiv analyse af bevægelsessymmetri

Jeg har i min ph.d. forsket i:

1. Sammenhængen mellem træthed og bevægelses asymmetri i distanceheste.

2. Tilridnings indflydelse på symmetri i unge varmblodsheste.

Jeg har gjort dette ved hjælp at et objektivt målesystem, hvor et enkelt accelerometer – placeret i sadellejet, måler symmetri og asymmetri ved mønstring i trav.

Objektive målesystemer, som det system vi anvender i København eller lameness locator og Equi Gait er udviklet til anvendelse i haltheds diagnostikken. I fremtiden forventer jeg, at metoden også kan anvendes til detektion af mere subtile bevægelsesforstyrrelser, fx hvis hesten ikke præstere som forventet, med det formål at forebygge at asymmetrisk bevægelse ender med skader.

Objektiv evaluering af effekt af behandling med fx medikamenter, osteopati, akupunktur, kiropraktik etc. vil i fremtiden kunne bruges til at dokumentere, virkning eller manglende virkning. Det er min drøm at rejse fondsmidler til at forske i dette. Et eksempel på sådan et studie er lavet og publiceret af mine kolleger i London om effekt af akupunktur på hestens bevægelse: Dunkel_et_al-2016-Veterinary_Anaesthesia_and_Analgesia-2

Ridehesten 09/11: Min hest bevæger sig ikke som den plejer

Min ph.d. vejleder, som er udvikler af den objektive metode fortæller om hendes og vores fælles projekter i:

Ridehesten 08/15:Hvornår er min hest egentlig halt?

I dyrlægen står der mere om målesystemet og regnemetoden Dyrlægen 04-2011

Kontakt mig hvis du er interesseret i at læse de artikler der er publiceret i videnskabelige tidsskrifter.